Проекти гімназії

2008-2009 н.р.

маркированный список Проект "Спортивний майданчик" -облаштування

спортивного майдачику для дітей.

Фото спортивного майданчика
маркированный список Проект "Випускник - школі" - збирання матеріалів від колишніх випускників школи, для подальшого розміщення їх у музеї гімназії
Робота Гімназійної ради над проектом
маркированный список Проект облаштування нової, зручної  їдальні до кінця 2008 року. Проект виконано .
маркированный список Проект "Музей гімназії або Кімната спогадів" - збирання матеріалів та виділення приміщення.
маркированный список Облаштування нових класів для дітей.
маркированный список Створення та облаштування місця відпочинку для дітей.
маркированный список  Спільний проект МОН, представництва ООН в Україні та Всеукраїнської асоціації комп’ютерних клубів „Розвиток доступу до сучасних інформаційно-комунікаційних технологій населення на основі партнерства між школами та комп’ютерними клубами”

-                          створення умов для поглибленого вивчення і оволодіння вчителями сучасних інформаційних і комунікаційних технологій, підвищення якості навчання завдяки використання інформаційних ресурсів Інтернет;

-                          надання інформаційних та освітніх послуг населенню, підвищення інформаційної культури населення;

-                          створення умов для культурного відпочинку учнів, вихованців, слухачів;

-                          одержання додаткових доходів.

Проект має регіональне значення. У нашому районі немає Інтернет-центру.

2009-2010 н.р.

  • Спільний проект гімназійної газети „Alma mater” та районної газети „Єланецький вісник

    Редакція газети
маркированный список проект Школа стосунків

Мета: створення умов для виконання угод про партнерство з навчальними закладами району, області, України, зарубіжними партнерами; організація спільних проектів, акцій; залучення допомоги депутатів усіх рівнів. Активна діяльність у сфері миро творчості, розвитку міжнародного спілкування та дружби.

Опис проекту.

1.      Залучення коштів спонсорів для зміцнення матеріально-технічної та навчальної бази гімназії.

2.      Сприяння залученню додаткових джерел фінансування гімназії.

3.      Організація допомоги шефських підприємств, спонсорів, благодійників.

4.      Надання допомоги у зміцненні дружніх стосунків із школами-партнерами району, області, України, близького та дальнього зарубіжжя.

5.      Організація зустрічей, поїздок, листування, спілкування з навчальними закладами всього світу.

6.      Налагодження стосунків з органами державної влади різного підпорядкування.

маркированный список  Проект Школа і сімя – партнерство всерйоз і надовго
маркированный список  Проект Меценати

Мета: залучення коштів спонсорів і благодійників для розбудови, розвитку й становлення гімназії, матеріальної підтримки вчителів та учнів.

Опис проекту.

1.      Зміцнення матеріально-технічної бази гімназії.

2.      Перспективне планування розвитку навчально-методичного забезпечення з предметів і сприяння його виконанню.

3.      Збільшення матеріально-технічної, спортивної бази гімназії

2010-2011 н.р.

маркированный список  Проект Обдаровані діти
маркированный список Проект "Участь у програмі Intel® «Шлях до успіху"

Мета та завдання першої частини програми Intel® «Шлях до успіху»

Курс «Комп’ютерні технології для місцевої спільноти»

Метою курсу «Комп’ютерні технології для місцевої спільноти»  є підготовка учнів до взаємодії з соціальним середовищем, до самореалізації їх як особистостей через засвоєння комплексу знань про місцеву спільноту, її проблеми та шляхи їх вирішення при  формуванні компетенцій, пов’язаних комп’ютерною грамотністю, навичками критичного мислення та співробітництва.

Виконання учнями соціального проекту з використанням комп’ютерних технологій сприяє формуванню навичок спільної діяльності і співпраці в команді. Всі завдання і проекти спрямовані на активне залучення учнів в життя громади - школи, мікрорайону, села, міста, пошуку шляхів розвитку місцевої спільноти.

Завдання курсу:

·     Формування в учнів знань та уявлень про місцеву громаду, її проблеми, та можливі шляхи їх вирішення.

·     Формування в учнів уміння застосовувати інформаційно-комунікаційні технології для розв’язання різноманітних проектних завдань. 

·     Формування в учнів почуття відповідальності, особистого ставлення до подій і явищ суспільного життя громади, досвіду емоційно-оцінної діяльності, здатності визначати власну активну життєву позицію, робити свідомий вибір, встановлювати цілі, спрямовані на розвиток своєї спільноти.

·     Розвиток в учнів презентаційних навичок, вміння аргументовано доводити свою думку, переконувати, використовуючи наочність та різноманітні мультимедійні засоби.

·      Розвиток критичного та системного мислення, навичок ефективного спілкування.

·     Розвиток в учнів уміння самостійно за допомогою використання різноманітних ресурсів (Інтернет, друкований та Електронний довідники, інші досвідчені учасники курсу) опановувати комп’ютерні технології для вирішення конкретних завдань з громадянської освіти.

·     Формування навичок оцінювання, само та взаємоперевірки згідно визначених та наданих критеріїв оцінювання діяльності та виконаної роботи.

2012-2013 н.р.

маркированный списокПроект "Ланцюг поколінь"

 

2013-2014 н.р.

маркированный списокПроект "Історія шкіл Миколаївщини"

2015-2016 н.р.

маркированный списокПроект "International collaboration"

eTwinning – це навчальна програма Європейської Комісії, започаткована в 2005 р. з метою розвитку співпраці європейських шкіл. Вчителі та учні, зареєстровані в мережі eTwinning, отримують можливість реалізації спільних проектів з іншими європейськими школами.  Ключовою складовою навчання є використання інформаційно-комунікаційних технологій. Проект eTwinning розширює сферу освітніх можливостей для учнів та вчителів, підвищує мотивацію до навчання та ступінь відкритості до Європи.

Онлайн-мережу eTwinning Plus було створено з метою залучення до проекту сусідських країн ЄС в рамках European Neighbourhood Policy (Європейської політики сусідства). Ключовою ціллю ЄПС є поглиблення відносин між членами ЄС та країнами-сусідами.

Зараз до eTwinning Plus входять: Україна, Грузія, а також Республіки Молдова, Вірменія, Азербайджан і Туніс. Всі ці країни приєдналися до проекту в 2013 р.